Απλή Ασφάλιση Ζωής

Η Απλή Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής ή ένα πρόγραμμα Απλής Ασφάλισης Ζωής Μειωμένου Κεφαλαίου. Απλή Ασφάλιση Ζωής Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους…

Ισόβια Ασφάλιση

Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ισοβίως, αφού επιτρέπει την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών όποτε και αν μας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσουμε από τη ζωή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με Ισόβια Καταβολή ή με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων. Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων…

Μικτή Ασφάλιση

Η Μικτή Ασφάλιση εξασφαλίζει και εσάς, αλλά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αποτελώντας τον ιδανικό συνδυασμό προστασίας και αποταμίευσης, το πρόγραμμα αυτό αφενός μεν σας εξασφαλίζει το επιθυμητό για εσάς κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε, και αφετέρου εξασφαλίζει τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που συμβεί το απρόοπτο στο…