Συνχές Ερωτήσεις

Πατήστε πάνω στην ερώτηση για να δείτε την απάντηση:

Ο κλέφτης και η υγεία δεν έχουν ώρα.

Πάντα το <<ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ>> .

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προνοήσουμε και να προλάβουμε κάποια διαταραχή υγείας η κάποιο απρόοπτο γεγονός διότι μετά από αυτό ίσως είναι και αδύνατη η ασφάλιση μας.

Η ζωή είναι γεμάτη απρόοπτα και αξίζει να θυμάστε ότι όσο νωρίτερα πάρετε την απόφαση να ασφαλιστείτε, τόσο πιο προσιτό οικονομικά μπορεί να είναι το πρόγραμμα ασφάλειας Ζωής που θα επιλέξετε.

Σε μια ενδεχόμενη βλάβη της υγείας, η πληρότητα αλλά και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποκατάσταση της υγείας.

Τα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία σπάνια αναγνωρίζουν έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα , και όταν το κάνουν η δαπάνη στην οποία συμμετέχουν πότε δεν ξεπερνά το 20% του κόστους στο κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Περιττό να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που το περιστατικό δεν αντιμετωπίζετε στην Ελλάδα η αντιμετώπιση του, είναι εντελώς αρνητική εκ μέρους τους, τα παραδείγματα πολλά.

Οι αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και η ταχεία εξυπηρέτηση, συντελούν επίσης σημαντικά στην ομαλή πορεία της αποθεραπείας.

Το κόστος όμως για την εξασφάλιση των παραπάνω είναι συχνά απαγορευτικό όταν βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ασθενή, περιορίζοντας έτσι τις επιλογές νοσηλείας στον ιδιωτικό τομέα.

Ένα πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, είναι ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα παραπάνω, καθιστώντας έτσι το κόστος του δυσανάλογα χαμηλό σε σχέση με τα υψηλά οφέλη που παρέχει.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΣΑ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Αυτό το ερώτημα θα το απαντήστε στον εαυτό σας μόνο μετά από μια συνάντηση μαζί μας.

Η σωστή ιεράρχηση των αναγκών σας και η συμπληρωματική λειτουργία ενός προγράμματος που θα σχεδιάσουμε μαζί θα σας πείσουν ότι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό.

Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά και η υποχρέωση του επαγγελματία ασφαλιστικού συμβούλου, η επιλογή του οποίου είναι ίσως σπουδαιότερη ακόμα και από την επιλογή του ιδίου προγράμματος και της εταιρίας στην οποία εργάζεται

Αρχικά πρέπει να σκεφθείτε προσεκτικά τι ανάγκες θα χρειαστεί να καλυφθούν στην περίπτωση μιας αναπάντεχης κατάστασης.

Καταγράψτε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις σας και προσπαθήστε να υπολογίσετε τι επιπλέον έξοδα θα προκύψουν στην περίπτωση που συμβεί κάτι απρόοπτο.

Αν χρειάζεστε βοήθεια και κατευθύνσεις, μια συζήτηση μαζί μας , μπορεί να σας διευκολύνει να καταλάβετε, χωρίς κόστος και χωρίς καμία υποχρέωση από την πλευρά σας, ποιο πρόγραμμα ασφάλειας ζωής θα ανταποκρινόταν στις ανάγκες σας.

Κάντε το πρώτο βήμα συμπληρώνοντας τη σύντομη φόρμα επικοινωνίας για να σας καλέσουμε σε χρόνο που σας εξυπηρετεί.

Αρχικά ενημερωθείτε για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών προστασίας και φροντίδας της υγείας που έχετε ήδη από τον κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα σας(ταμείο), και προσπαθήστε να εξετάσετε αν αυτές οι παροχές θα ανταποκρίνονταν στις έκτακτες ανάγκες μιας δύσκολης στιγμής για εσάς και την οικογένειά σας.

Επισκεφθείτε την ενότητα “Τα Προγράμματά μας” για να δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ασφάλειας Υγείας.

Στη συνέχεια μπορείτε να μιλήσουμε μαζί , για να σας ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ασφάλειας, υγείας και νοσοκομειακής κάλυψης που μπορούμε να σχεδιάσουμε στα μέτρα σας, βοηθώντας σας με την εμπειρία τους να καταλάβετε τι χρειάζεστε.

Επικοινωνήστε μαζί μου, είτε καλώντας στα τηλεφωνά μου, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

Ανάλογα με τις καλύψεις του προγράμματος, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι δυνατόν να τροποποιηθούν.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μου, είτε καλώντας στα τηλεφωνά μου, είτε συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας.

H κύρια μορφή καταβολής παροχής των περισσότερων Ασφαλιστηρίων Ζωής είναι εφάπαξ. Ωστόσο, ο δικαιούχος της παροχής, μπορεί να επιλέξει να λάβει, την παροχή (σύνολο ή μέρος αυτής) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Ισόβια σύνταξη
• Ισόβια σύνταξη εγγυημένη για ορισμένη περίοδο
• Ισόβια σύνταξη μεταβιβαζόμενη κατά 60% στον/η σύζυγο
• Σε προκαθορισμένες δόσεις
• Σε δόσεις μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα

Οι παραπάνω επιλογές είναι διαθέσιμες με την προϋπόθεση ότι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης/δόσης είναι μεγαλύτερο από € 600.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους καταβολής των ασφαλιστικών παροχών μπορείτε να βρείτε στους όρους του Ασφαλιστηρίου.